Pomaganje Housesu da slomi pomeranac

Da vaš Pom ne bi imao nesreće, ograničite njegovu slobodu u kući. Mogao bi sanduk vlak. Možete ga umbilikalno povoditi (neka ga cijelo vrijeme veže za pojas, tako da možete vidjeti što radi) ili upotrijebiti zatvoreno područje poput x-olovke s blazinicama ili neke druge pseće kasete za zadržavanje i treniranje. Često se malim psima trenira, a ako im je prihvatljivo zatvoreno mjesto, može vam biti lakše. Kad ga spremate izvesti vani da pođe na kahlicu, zazvonite sebi na putu vani i ako on krene po zapovijedi, zamolite ga da ode i pohvali ga, kad to učini.